Primary tabs

07 January 2019

本港的領先電訊供應商

香港電訊是香港的電訊服務供應商,以及是領先的固網、寛頻及流動通訊服務營運商,提供多項廣泛的服務,包括本地數據及寛頻、國際電訊、流動通訊、以及客戶器材銷售、外判服務、顧問服務及客戶聯絡中心等其他電訊服務。

...

10 December 2018

信義光能(0968)分拆信義能源(3868),今日啟動招股工作,目標集資4.5億至5.7億美元(約35.1億至44.46億港元)。芸芸新股搶閘年底上市,筆者尤其看好信義能源,皆因其收益穩、增長高、派息豪,乃投資者夢寐以求的優質股,不宜錯過也。...

26 April 2018

中美打貿易戰越演越烈,中興成為戰靶後,巿場上的投資者都擔心自己手上的股票,跟美國有關連。基於政治的風險,我們選股準可能需要考慮多一個因素。今個星期巨鯨著手分析一隻高息股,該公司甚少人關注,股價一直悶場,沒有太多動作,股息超過10%,巿盈率更跌到低標準,...

12 December 2017

David Webb半年前狙擊「謎網50」街知巷聞,平時唔睇股票嘅人都有聽過「細價股災」、「粉塵爆炸」、「康宏廉署風暴」、「證監會打邪惡集團」等熱爆財經關鍵詞。由股價集體暴跌、停牌到連環DQ,半年來David Webb掀起嘅風波仲好睇過大時代,...

第1頁(共 1 頁)